Logo Vredegerechten Gent

Openbare zittingen

 

De openbare terechtzitting vindt plaats elke dinsdag van 9.00u tot 13.00u in de raadszaal op het eerste verdiep (ingang via de buitentrap – toegang voor minder validen mogelijk via lift op het gelijkvloers, doch gelieve u daartoe eerst aan te melden op de griffie).

Achteraan het vredegerecht is een grote openbare parking gelegen. Het eerste half uur is gratis, daarna betalend.

Advocaten dienen geen toga te dragen. Indien u niet bij aanvang van de zitting kan aanwezig te zijn, wordt u vriendelijk verzocht de griffie daarvan tijdig in kennis te stellen. Personen die namens anderen optreden dienen in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht.